Enerji Yönetim Sistemleri Eğitimlerimiz
ISO 50001:2018 Temel Bilgilendirme Eğitimi (2 gün)
 
Amaç: ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistem Standardı maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.
Hedef Kitle: Bir ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, izlenmesi veya tetkik edilmesinde yer alan herkes.
Eğitim İçin Ön koşul: Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim İçeriği
 • Enerji Yönetimi Nedir?
 • ISO 50001:2018 standardı nedir/ne değidir?
 • Yönetim Sistemi Standartlarının Yapısı
 • Enerji yönetimi standartlarının kısa tarihçesi
 • ISO 50001 EnYS’nin yararları
 • ISO 50001: 2018 versiyonunun getirdiği yenilikler
 • Enerji Yönetimi ile ilgili kritik tanım ve kavramlar
 • ISO 50001 Enerji yönetim sistemi gereklilikleri

  1. Kuruluşun bağlamı
  2. Liderlik
  3. Planlama
  4. Destek
  5. Operasyon
  6. Performans değerlendirme
  7. İyileştirme

 • Enerji yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Eğitim Tarihi :25-26 Ocak 2021
Eğitim Ücreti : 750 TL + KDV
Eğitim Saati : 09:30-16:30

Eğitimimiz Online olarak yapılacaktır.
ISO 50001:2018 Uygulama Eğitimi (2 gün)
 
Amaç: ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistem Standardının bir işletmede kurulması veya diğer yönetim sistemlerine entegrasyonu çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.
Hedef Kitle: Bir ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, izlenmesi veya tetkik edilmesinde yer alan herkes
Eğitim İçin Ön koşul: Eğitim öcesinde ISO 50001:2018 Temel Bilgilendirme Eğitimi alınması gerekir.

Eğitim İçeriği
 • Enerji politikası, kapsam ve sınırların belirlenmesi
 • Enerji yönetimi ekibinin oluşturulması (görev, yetki ve sorumluluklar)
 • Enerji planlama sürecinin oluşturulması

  1. Enerji verilerinin elde edilmesi
  2. Önemli Enerji Kullanıcılarının belirlenmesi
  3. Enerji referans çizgileri (EnRÇ) ve enerji performans göstergelerinin (EnPG) belirlenmesi
  4. Risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  5. Enerji amaç, hedef ve eylem planlarının oluşturulması

 • Enerji verimli işletme sisteminin kurulması

  1. İşletme kontrolllerinin belirlenmesi
  2. Enerji verimli bakım süreci
  3. Enerji verimli tasarım süreci
  4. Enerji verimli tedarik süreci

 • Enerji performansı izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması

  1. Regresyon analizi
  2. Enerji yoğunluğu endeksi
  3. CUSUM
  4. Hedeflenen ve gerçekleşen enerji hedeflerinin kıyaslanması

 • Enerji verimliliği projelerinde finansal değerlendirme teknikleri

  1. Geri Ödeme Süresi
  2. Net Bugünkü Değer
  3. İç Karlılık (Verim) Oranı
  4. Yaşam Döngüsü Maliyeti

Eğitim Tarihi :27-28 Ocak 2021
Eğitim Ücreti : 750 TL + KDV
Eğitim Saati : 09:30-16:30

Eğitimimiz Online olarak yapılacaktır.
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimi (1 gün)
 
Amaç: ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistem Standardı, kuruluş tarafından oluşturulan Enerji Yönetim Sisteminin standardın şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri için görevlendirilen tetkikçilerin eğitilmesidir.
Hedef Kitle: ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi iç tetkikinde görev alan herkes.
Eğitim İçin Ön koşul: Eğitim öcesinde ISO 50001:2018 Temel Bilgilendirme Eğitimi alınması gerekir.

Eğitim İçeriği
 • İç Tetkik Nedir/Ne Değildir?
 • Tetkikçi Özellikleri
 • Tetkik Türleri ve Kapsamları
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkik Araçları
 • Tetkikin Gerçekleştirilmesi
 • Tetkik Sonrası Faaliyetleri
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitim Tarihi :29 Ocak 2021
Eğitim Ücreti : 400 TL + KDV
Eğitim Saati : 09:30-16:30

Eğitim ve Sınav Online olarak yapılacaktır.
BİZE ULAŞIN
Çamlık Mah. İkbal Cad.
Dinç Sok. No: 28 PK: 34774
Ümraniye/İstanbul
sinem.kayar@tuv.at
+90 216 537 08 11