Evinde Kal...
KURUMSAL DOKTOR

  Personeliniz çalışıyor ve efor sarf ediyor ancak çıktılar sizi yeterince tatmin etmiyor mu?
  Kuruluşunuzda verimsizlik ve israf yaratan konular her geçen gün artıyor mu?
  Çalışanlarınızın hak ettikleri ücret ve kariyer seviyesinde olmadığını mı düşünüyorsunuz?
  Bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyor ama net olarak teşhis koyamıyor musunuz?
  O Halde İhtiyacınız Olan Tek Şey Kurumsal Doktor Projesi İle Kuruluşunuzu Önce Tedavi Ettirip, Sonra Da Sürdürülebilir Bir İyileştirme İle Uzun Yıllar Ayakta Tutabilmek.

NORM KADRO TESPİTİ
  Bu çalışma üç amaca hizmet etmektedir.
  a-Kuruluştaki ideal çalışan sayısının belirlenmesi
  b-Kuruluşta çalışan kişilerin yıl boyunca verimli ve atıl oldukları zamanların ortaya çıkarılması
  c-Katma değeri olmayan işlerin elimine edilmesi ve nominal zamandan uzun süren işler hakkında iyileştirmelerin planlanması


GÖREV TANIMLARININ YENİDEN OLUŞTURULMASI
  Bu çalışma iki amaca hizmet etmektedir.
  a-Kuruluştaki tüm görev tanımlarının çalışan pozisyonuna olan uyumunun değerlendirilmesi
  b-Tanımlanmayan görevlerin ilave edilmesi

GRİ İŞLERİN AYIKLANMASI
  Bu çalışma tek amaca hizmet etmektedir. a-Kuruluştaki tüm görev tanımlarının incelenerek gri (öz göreve ait olmayan) işlerin ayıklanması ve bu görevlerin reel sahiplerinin belirlenmesi

POLİVALANS (PERSONEL YETKİNLİK) SİSTEMİ
Bu çalışma iki amaca hizmet etmektedir
  a-Personelin kendi öz süreci ve firma içindeki diğer tüm süreçlerdeki yetkinliğinin ve katkısının belirlenmesi
  b-Kilit personel ve birinci/ikinci seviye yedek personel kriterlerinin matematiksel yöntem ile tespiti

SÜREÇ İNCELEMELERİ VE VERİMSİZLİK ANALİZİ
  Bu çalışma üç amaca hizmet etmektedir
  a-Kuruluşun süreçlerinin süreç yönetimi mantığına göre incelenerek eksiklerin giderilmesi
  b-İş akış analizlerinin zaman yönü ile incelenmesi ve israf yaratan akış adımlarının belirlenerek iyileştirilmesi
  c-Süreç performans göstergelerinin (KPI) incelenmesi ve katma değer yaratmayan göstergelerin tespiti

SÜREÇLERE AİT EYLEM PLANLARI

  Bu çalışma tek amaca hizmet etmektedir
  a-Süreç performans göstergelerinden türetilen hedeflerin gerçekleşmesi amacı ile kurumun stratejik yönü ile uyumlu Gant Şemalarının hazırlanması

LİDER TARAMA
  Bu çalışma tek amaca hizmet etmektedir.
  a- Kurum içinde liderlik özelliklerine sahip diğer bireylerin ilgili özelliklerin ortaya çıkarılması ve gelecekte kullanılması muhtemel lider adaylarının belirlenmesi

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
  Bu çalışma tek amaca hizmet etmektedir.
  a- Kurum içinde çalışan tüm personelin performans değerlendirmelerinin 360 derece yöntemi ile gerçekleştirilmesi sonucu adil kariyer planlama
  KALİTESİZLİK VE KALİTE ELDE ETME MALİYETLERİ
   Bu çalışma tek amaca hizmet etmektedir.
   a- Kurum içinde oluşan kalite elde etme ve kalitesizlik maliyetlerinin belirlenerek verimsizlik yaratan kalemleri iyileştirecek önlemler planlanması
   >KARİYER HARİTALARI
    Bu çalışma iki amaca hizmet etmektedir.
    a- Kuruluş içinde çalışan tüm personelin kariyer hedeflerinin ve kariyer hedeflerinin gerektirdiği niteliklerin belirlenmesi
    b- Kariyer döngüsü için bireysel yol haritalarının çıkarılması
    >8D (KÖK NEDEN ANALİZİ)
     Bu çalışma tek amaca hizmet etmektedir.
     a- Kuruluş içinde ortaya çıkan uygunsuzlukların kök nedenlerinin why-why analizine göre tespiti

    5S (UYGULAMALI)
     Bu çalışma tek amaca hizmet etmektedir.
     a. Kuruluştaki çalışma ortamının performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından iyileştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması

Evinde Kal...
Evinde Kal...
Evinde Kal...
Evinde Kal... Evinde Kal...
Evinde Kal...