Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitim ve Sınavı
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitim ve Sınavı
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitim ve Sınavı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Koruma Yetkilisi Sertifika Programı ( GDPR- DPO)
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitim ve Sınavı
 
İTÜ-TÜV işbirliği ile gerçekleştireceğimiz eğitim içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.

1. Gün: (Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy, İTÜ İşletme Fakültesi Hukuk Çalışma Grubu)

1) AB ve Türkiye’de Veri Koruması Mevzuatına Giriş ve Genel İlkeler (1 saat)
• Uygulanacak mevzuat
• Veri Koruması Hukukunun Genel Prensipleri

2) Kişisel Veri Kavramı (1 Saat)
• Veri Envanteri ve Veri Sınıflandırması
• Özel nitelikli kişisel veri
• Verilerin anonimleştirilmesi

3) Veri Sahibi, Veri Sorumlusu, Veri İşleyen (1 Saat)

4) Veri İşleme (2 saat)
• Veri işleme prensipleri
• Hukuka uygun veri işleme
• Veri işlemeye ilişkin süreç yönetimi

5) Verilerin uluslararası aktarımı ve hukuki sorunlar (1 Saat)

2. Gün: Burak Memiş, Bilgisayar Müh., MSc, CIPT/Avukat

1) Veri Koruması hukukunda idari, cezai ve hukuki yaptırımlar (2 saat)
• Yaptırım türleri,
• Uygulanacak mevzuat,
• Yetkili kurumlar,
• Soruşturma ve yargılama Süreçleri,
• Veri işleyen ve veri sorumlusunun hukuki, cezai ve idari sorumluluğu

2) Uygulamada Hukuki Sorunlar ve Örnek Vaka Analizi (çalışanların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin uyum programı) (4 Saat)
• İşçi Açısından Kişisel Veriler (Veri Sorumlusu Olarak İşveren)
• İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi (Koşulları ve Yöntemleri)
• İşçinin Kişisel Verilerine Erişim hakkı (İşverenin Kişisel Veri Konusunda Bilgilendirme Yükümlülüğü)
• İş İlişkisinin Kurulmasında Aday Hakkında Veri Toplama (Adaydan ve Üçüncü Kişiden Veri Alınması)
• KVKK açısından işyerinde elektronik gözetleme (İşçinin İletişiminin Gözetlenmesi)

3. Gün: Şükrü Tarık Kapucu PCI QSA, PCIP, CISM, ISO 27001 LA - İnnoveraBT
1) Bilgi, Veri Güvenliği Nedir? (3 saat)
• Bilgi Güvenliğine ilişkin standartlar
• Uygulanacak Temel Kontroller
• Çalışanların eğitilmesi ve farkındalık çalışmaları
• Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetimi

2) Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi (3 saat)
• Risk Değerlendirme Metodolojisi
• Veri ve Bilgi güvenliğine İlişkin Riskler

4. Gün: Şükrü Tarık Kapucu PCI QSA, PCIP, CISM, ISO 27001 LA - İnnoveraBT
1) Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi (3 saat)
• Bilgi ve Veri Güvenliğine İlişkin Politikalar
• Kişisel Verilerin Azaltılması
• Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi

2) Siber Güvenliğin Sağlanması ve Gerekli Kontroller (3 saat)
• Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması
• Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı
• Kişisel Verilerin Yedeklenmesi
• Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması

Eğitmenler Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy, İTÜ İşletme Fakültesi Hukuk Çalışma Grubu

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
Yüksek Lisans: Ludwig-Maximilians-Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Münih
Doktora: Ludwig-Maximilians-Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Münih
Eğitmen özgeçmişi için tıklayınız.

Burak Memiş, Bilgisayar Müh., MSc, CIPT/Avukat

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul (Devam ediyor)
Eğitmen özgeçmişi için tıklayınız.

Şükrü Tarık Kapucu PCI QSA, PCIP, CISM, ISO 27001 LA - İnnoveraBT

Lisans: Matematik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara
Süreç Danışmanlık Hizmetleri Birim Müdürü, İnnovera BT
Eğitmen özgeçmişi için tıklayınız.
 
 
Eğitim Tarihi: 23-24-30 Kasım ve 1 Aralık 2019
Eğitim Saati: 10:00-16:00
Eğitim Ücreti: 3500 TL + KDV / kişi başı
Eğitim Yeri: İTÜ Maçka Kampüsü
İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul
 
 
Eğitim hakkında detaylı bilgi için
lütfen burayı tıklayınız.
 
 
Bize Ulaşın
 
TÜV AUSTRIA TURK AKADEMİ

Barbaros Mah. Susuz Sok. No:13/1 PK: 34746 Ataşehir-İstanbul

Sinem Kayar

Eğitim Operasyon Koordinatörü
e-mail: sinem.kayar@tuv.at

Özge Alkan
Eğitim Operasyon Koordinatörü
e-mail: ozge.alkan@tuv.at

Tel: +90 216 537 08 11
Fax: +90 216 537 08 13
www.tuvakademi.org