Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Koruma Yetkilisi Sertifika Programı ( GDPR- DPO)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Koruma Yetkilisi Sertifika Programı ( GDPR- DPO)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Koruma Yetkilisi Sertifika Programı ( GDPR- DPO)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Koruma Yetkilisi Sertifika Programı ( GDPR- DPO)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Koruma Yetkilisi Sertifika Programı ( GDPR- DPO)
 
İTÜ-TÜV işbirliği ile gerçekleştireceğimiz eğitim içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.
1. Gün: (Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy, İTÜ İşletme Fakültesi Hukuk Çalışma Grubu)
1) AB ve Türkiye’de Veri Koruması Mevzuatına Giriş ve Genel İlkeler (1 saat)
Uygulanacak mevzuat
Veri Koruması Hukukunun Genel Prensipleri
2) Kişisel Veri Kavramı (1 Saat)
Veri Envanteri ve Veri Sınıflandırması
Özel nitelikli kişisel veri
Verilerin anonimleştirilmesi
3) Veri Sahibi, Veri Sorumlusu, Veri İşleyen (1 Saat)
4) Veri İşleme (2 saat)
Veri işleme prensipleri
Hukuka uygun veri işleme
Veri işlemeye ilişkin süreç yönetimi
5) Verilerin uluslararası aktarımı ve hukuki sorunlar (1 Saat)
2. Gün: (Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Baysal, İTÜ İşletme Fakültesi Hukuk Çalışma Grubu)
1) Veri Koruması hukukunda idari, cezai ve hukuki yaptırımlar (2 saat)
Yaptırım türleri,
Uygulanacak mevzuat,
Yetkili kurumlar,
Soruşturma ve yargılama Süreçleri,
Veri işleyen ve veri sorumlusunun hukuki, cezai ve idari sorumluluğu
2) Uygulamada Hukuki Sorunlar ve Örnek Vaka Analizi (çalışanların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin uyum programı) (4 Saat)
İşçi Açısından Kişisel Veriler (Veri Sorumlusu Olarak İşveren)
İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi (Koşulları ve Yöntemleri)
İşçinin Kişisel Verilerine Erişim hakkı (İşverenin Kişisel Veri Konusunda Bilgilendirme Yükümlülüğü)
İş İlişkisinin Kurulmasında Aday Hakkında Veri Toplama (Adaydan ve Üçüncü Kişiden Veri Alınması)
KVKK açısından işyerinde elektronik gözetleme (İşçinin İletişiminin Gözetlenmesi)
3. Gün: Şükrü Tarık Kapucu PCI QSA, PCIP, CISM, ISO 27001 LA - İnnoveraBT
1) Bilgi, Veri Güvenliği Nedir? (3 saat)
Bilgi Güvenliğine ilişkin standartlar
Uygulanacak Temel Kontroller
Çalışanların eğitilmesi ve farkındalık çalışmaları
Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetimi
2) Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi (3 saat)
Risk Değerlendirme Metodolojisi
Veri ve Bilgi güvenliğine İlişkin Riskler
4. Gün: Şükrü Tarık Kapucu PCI QSA, PCIP, CISM, ISO 27001 LA - İnnoveraBT
1) Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi (3 saat)
Bilgi ve Veri Güvenliğine İlişkin Politikalar
Kişisel Verilerin Azaltılması
Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi
2) Siber Güvenliğin Sağlanması ve Gerekli Kontroller (3 saat)
Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması
Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı
Kişisel Verilerin Yedeklenmesi
Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması
Eğitmenler Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy, İTÜ İşletme Fakültesi Hukuk Çalışma Grubu
Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
Yüksek Lisans: Ludwig-Maximilians-Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Münih
Doktora: Ludwig-Maximilians-Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Münih
Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Baysal, İTÜ İşletme Fakültesi Hukuk Çalışma Grubu
Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
Yüksek Lisans: Ruprecht-Karls Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Heidelberg
Doktora: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
Şükrü Tarık Kapucu PCI QSA, PCIP, CISM, ISO 27001 LA - İnnoveraBT
Lisans: Matematik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara
Süreç Danışmanlık Hizmetleri Birim Müdürü, İnnovera BT
 
 
Eğitim Tarihi : 27 - 28 Nisan ve 4 - 5 Mayıs 2019
Eğitim Ücreti : 3500 TL + KDV / kişi başı
Eğitim Yeri : İTÜ Maçka Kampüsü
İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul
 
 
Eğitim hakkında detaylı bilgi için
lütfen burayı tıklayınız.
 
 
Bize Ulaşın
 
TÜV AUSTRIA TURK AKADEMİ

Barbaros Mah. Susuz Sok. No:13/1 PK: 34746 Ataşehir-İstanbul

Sinem Kayar

Eğitim Operasyon Koordinatörü
e-mail: sinem.kayar@tuv.at

Özge Alkan
Eğitim Operasyon Koordinatörü
e-mail: ozge.alkan@tuv.at

Tel: +90 216 537 08 11
Fax: +90 216 537 08 13
www.tuvakademi.org