Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı Liderlik ve Değişim Yönetimi Eğitimi
Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı Liderlik ve Değişim Yönetimi Eğitimi
Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı
Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı
 
Katılımcı Profili :
Şirketlerin Gıda güvenliği ve Genel Yönetim bölümlerinde kariyer yapmak isteyen çağdaş kalite yönetimi ve gıda güvenliği bilgi ve becerileri edinmek isteyen çalışanlar.
Eğitim Hedefi :
Genel olarak Kalite Yönetim sistemleri ve Gıda güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve bu konularda yönetim becerilerini geliştirmek.
Eğitimin İçerikleri :
Gıda Güvenliğine Giriş Eğitimi
Eğitim Tarihi : 23 Mart 2019 (1 Gün)
Gıda güvenliği
Gıda güvenliği açısından tehlikelerin sınıflandırılması
Kimyasal tehlikeler
Fiziksel tehlikeler
Mikrobiyolojiye giriş
Gıda zehirlenmesi ve diğer gıda kaynaklı hastalıklar
Gıdaların korunması
Gıda sanayisinde kullanılan ekipmanlar
Haşere kontrolü
Personel hijyeni
Gıda Güvenliği İle İlgili Standartlar
1-
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
Eğitim Tarihi : 24 Mart 2019 (1 Gün)
Gıda Güvenliği ve Kalite kavramlarına genel bakış
Tehlike kavramı ve proseste ele alınması
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış
Gıda Güvenliği ve HACCP Kavramlarının farklılıkları ve yeni yaklaşım prensipleri
ISO 22000 Standardının ana içeriği ve özeti
ISO 22000 Standardının maddeler bazında incelenmesi
PRP- Ön Gereklilik programları
Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme
HACCP Planlarının Hazırlanması
Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlenmesi ve Gelişim noktaları
ISO 22000 ve ISO 9001 Sistemlerinin entegrasyonu
Mevcut HACCP Belgeleri ve dokümanlarının ISO 22000 dönüşüm çalışma planları
Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
Uygulama örnekleri
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
2-
BRC FOOD Versiyon 8 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
Eğitim Tarihi : 30-31 Mart 2019 (2 Gün)
BRC Global Standard for Food Safety ile ilgili genel bilgilendirme
Standardın Yapısı ve Belgelendirme kriterleri
Standardın maddeleri
- Üst yönetimin sorumlulukları ve sürekli iyileşme
- Gıda Güvenliği Planı-HACCP
- Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
- Saha Standartları
- Ürün Tasarım /Geliştirme
- Proses Kontrol
- Personel
3-
IFS (International Food Standard) Eğitimi
Eğitim Tarihi : 06-07 Nisan 2019 (2 Gün)
Gıda Özelliklerinin tanımlanması
Süreçlerin tanımlanması
IFS kayıt ve dokümantasyon sistemi
IFS'de Kalite Yönetim Sistemi
İzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma
Altyapı Standardları
Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski;
Temizlik ve Hijyen;
Haşere Kontrolü;
Ürün Paketleme, Depolama
Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim
IFS standartları şartları yorumlanması
IFS Belgelendirme şartları
4-
FSSC 22000:2018 Uygulamalı Bilgilendirme Eğitimi
Eğitim Tarihi : 13 Nisan 2019 (1 Gün)
FSSC 22000 Standardı ile ilişkili diğer standartlar
FSSC 22000 Standardının maddeleri ve açıklamaları
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına giriş
Sistemin gözden geçirmesi ve doğrulanması
Sistem dokümantasyon çalışmaları
Denetim süreci ve başvurularla ilgili bilgilere genel bakış
Vaka çalışmaları ve yaşanan temel hata kaynakları
Helal Gıda Eğitimi
Eğitim Tarihi : 14 Nisan 2019 (Yarım Gün)
Helal gıda nedir?
Helal gıda kapsamları,
Gıda Güvenliği uygulamaları,
Helal Standartların tanımı,
Helal Standartların şartları,
Helal Gıda Güvenlik Sistemi
Helal Gıda Güvenlik uygulamaları
Helal Gıda Belgelendirme süreci
BRC VE IFS Standartlarına Göre Alerjen Yönetimi Eğitimi
Eğitim Tarihi : 14 Nisan 2019 (Yarım Gün)
Alerjen nedir? Alerjenler nelerdir?
BRC Food standardının Alerjen yönetimi beklentileri
IFS Food standardının Alerjen yönetimi beklentileri
Örneklerle alerjen yönetimi yaklaşımı
Uygulamalı HACCP Eğitimi
Eğitim Tarihi : 20 Nisan 2019 (1 Gün)
Gıda Güvenliğinin Genel Tanımı
HACCP Sistemi Temel kavramların Açıklanması
HACCP Tarihçesi
HACCP’in Faydaları / Uygulama Noktaları
HACCP İlkeleri ve Uygulama Aşamaları
Tehlike Türleri ve Tehlike Analizi
Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi / Karar Ağacı / Örneklemeler
HACCP Planı Oluşturulması
Dökümantasyon ve Kayıt Oluşturma
Ön Gereklilik Programları (OGP)
Operasyonel ön gereksinim programları (OOGP)
Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri
Örnek Çalışmalar
Gıda Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitim Tarihi : 21 Nisan 2019 (1 Gün)
Gıda Güvenliği genel bakış
Tehlike kavramı ve proseste ele alınması
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış
Gıda Güvenliği ve HACCP Kavramlarının farklılıkları ve yeni yaklaşım prensipleri
ISO 22000 Standardının ana içeriği ve özeti, ISO 22000 Standardının maddeler bazında incelenmesi, PRP- Ön Gereklilik programları, Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme, HACCP Planlarının Hazırlanması, Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlenmesi ve Gelişim noktaları
ISO 22000 ve ISO 9001 Sistemlerinin entegrasyonu
Mevcut HACCP Belgeleri ve dokümanlarının ISO 22000 dönüşüm çalışma planları
ISO19011 standardı, Denetim ve denetçi kavramları, Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi, Denetime hazırlık, Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması, Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler, Denetimlerin psikolojik boyutları, Denetimde etkin iletişim,Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar, Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO22000 –BRC ve 22716 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi
Sürekli Gelişen Dünya da Liderlik Eğitimi
Eğitim Tarihi : 27 Nisan 2019 (1 Gün)
Yönetici Kimdir?
Lider Kimdir?
Lider-Yönetici Farkları
Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler
Liderlik Stili ve Türleri
Kişilik Türlerine Göre Liderlik
Bir Lider Neler Yapabilir?
Başarı Stratejileri
Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
Karar Verme Yöntemleri
Problem Çözme Teknikleri
Grup Dinamiği ve Takım Çalışması
Değişim Liderliği
Vizyoner Liderlik
 
 
Eğitim Saati : 09:30-16:30
Eğitim Ücreti : 3500 TL +KDV (Kişi Başı)
Eğitim Yeri : Haliç Üniversitesi
**Kamu Çalışanlarına %10 indirim, Haliç Üniversitesi Mezunlarına %20 indirim uygulanacaktır.
**Program sonunda yapılacak olan sınavdan başarılı olan katılımcılara Başarı Sertifikası sınavı geçemeyen katılımcılara ise Katılım Belgesi düzenlenecektir
**Program Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 11 günden oluşmaktadır.
 
 
Eğitim hakkında detaylı bilgi için
lütfen burayı tıklayınız.
 
 
Bize Ulaşın
 
TÜV AUSTRIA TURK AKADEMİ

Barbaros Mah. Susuz Sok. No:13/1 PK: 34746 Ataşehir-İstanbul

Sinem Kayar

Eğitim Operasyon Koordinatörü
e-mail: sinem.kayar@tuv.at

Özge Alkan
Eğitim Operasyon Koordinatörü
e-mail: ozge.alkan@tuv.at

Tel: +90 216 537 08 11
Fax: +90 216 537 08 13
www.tuvakademi.org