Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
 
Katılımcı Profili :
Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir. Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden payda sağlayabileceklerdir. Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi sertifikası almaya hak kazanacaklardır.
Kaliteye Giriş Eğitimi -- 06 Nisan 2019 Cumartesi
Kalitenin Tanımlanması
Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Genel Kavramlar
Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması
Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler
Kalite Dokümantasyon Eğitimi -- 6 Nisan 2019 Pazar
Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını anlatmak.
Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısı,
Kalite el kitabı,
Görev tanımları,
Prosedürler,
Proses tanımları/haritaları/akışları,
Talimatlar,
Kontrol planları,
Formlar, spesifikasyonlar.
Süreç Yönetimi Eğitimi -- 07 Nisan 2019 Cumartesi
Tanımlar ve Kavramlar ve Süreç türleri
ISO N544 kılavuzu
Süreç Öğeleri ve Süreçlerin tanımlanması
Süreçlerin dokümantasyonu
Dokümantasyon metotlarının seçimi
İş akış şemaları
Süreç yaklaşımı kavramı ve Süreç iyileştirme metotları
Süreç iyileştirme prensipleri ve Kritik süreç kavramı
Sektörel başarı faktörleri ve Kritik süreçlerin belirlenmesi
Süreç iyileştirme ekiplerinin oluşturulması
Süreç iyileştirme projelerinin yönetimi
Uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar
ISO 9001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi -- 13-14 Nisan 2019 Cumartesi Pazar
Kalite Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Kalite sistemlerinin gelişimi
Kalite sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
Doküman ve kayıt kavramı
Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Uygulama örnekleri
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO 9001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi
ISO 10002:2018 Bilinçlendirme ve Genel Uygulama Eğitimi –- 20 Nisan 2019 Cumartesi
Yönetim prensipleri,
Müşteri şikayetlerinin yönetimi için çerçeve,
Planlama ve tasarım,
Müşteri şikayetlerinin yönetimi sürecinin işletilmesi,
Süreklilik ve geliştirme.
ISO 14001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi -- 21 Nisan 2019 Pazar
Çevre Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
Çevre yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Uygulama örnekleri
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO 14001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi
ISO 45001:2018 Bilinçlendirme Eğitimi -– 27 Nisan 2019 Cumartesi
İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler
Standart şartları
Risk değerlendirme
Dokümantasyon
ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme (entegrasyon)
Acil durum planları
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin doküman yapısı
İş sağlığı ve güvenliği el kitabı-prosedürler
Destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.)
Kalite Liderliği Eğitimi -- 28 Nisan 2019 Pazar
Kalite Liderliği ve Organizasyondaki yeri.
Kalite Liderinin genel görev tanımı ve sorumlulukları.
Kalite Liderinde bulunması gereken yeterlilikler ve yetkinlikler, taktik ve stratejik beceriler.
Kalite liderinin operasyonel ve yönetsel görevleri ve sorumlulukları.
Kalite liderliğinde iletişim süreçleri.
Kalite lideri ve üst yönetim arasındaki iletişim ve bilgi akışı.
Operasyonel süreçlerde iletişim yöntemleri.
Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında yaşanan problemler ve kalite liderliğinin önemi.
Kalite liderinin performans göstergeleri.
Örnek uygulamalar.
İç Tetkik 2 gün -- 04-05 Mayıs 2019 Cumartesi-Pazar
Pratik çalışmalar ve egzersizler
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması, Takip denetimleri, Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
İlgili standartların sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi
Sistem Entegrasyonu Eğitimi –- 11 Mayıs 2019 Cumartesi
Sistem Entegrasyonu nedir, neden yaplırı?
Entegrasyon uygunluğunun belirlenmesi
Ön hazırlık süreci
Proje yönetimi olarak entegrasyon süreci
Entegrasyon adımlarının ve hedefin belirlenmesi
Uygulama
Kontrol
İyileştirme
Örnek vaka çalışması
 
 
Eğitim Ücreti : 2500 TL + KDV / kişi başı
Eğitim Yeri : TÜV AUSTRIA TURK Akademi Eğitim Salonu
Barbaros Mah. Susuz Sok. No:13/1 Ataşehir
 
Not : Program 11 Günden oluşmaktadır.
Programda %70 devam zorunluluğu vardır.
 
 
Eğitim hakkında detaylı bilgi için
lütfen burayı tıklayınız.
 
 
Bize Ulaşın
 
TÜV AUSTRIA TURK AKADEMİ

Barbaros Mah. Susuz Sok. No:13/1 PK: 34746 Ataşehir-İstanbul

Sinem Kayar

Eğitim Operasyon Koordinatörü
e-mail: sinem.kayar@tuv.at

Özge Alkan
Eğitim Operasyon Koordinatörü
e-mail: ozge.alkan@tuv.at

Tel: +90 216 537 08 11
Fax: +90 216 537 08 13
www.tuvakademi.org